Félagaréttur

LEX hefur um langt árabil veitt einstaklingum og fyrirtækjum alhliða ráðgjöf á sviði félagaréttar og hafa lögmenn LEX víðtæka reynslu af slíkri þjónustu. Náið samstarfs lögmanna á sviði félagaréttar við önnur starfssvið tryggir skilvirk vinnubrögð sem setur þarfir viðskiptavina í fyrsta sæti.

Félagaréttur

LEX hefur um langt árabil veitt einstaklingum og fyrirtækjum alhliða ráðgjöf á sviði félagaréttar og hafa lögmenn LEX víðtæka reynslu af slíkri þjónustu. Náið samstarfs lögmanna á sviði félagaréttar við önnur starfssvið, t.d. á sviði skatta- fjármögnunar, samkeppnisréttar og á sviði yfirtaka og samruna tryggir skilvirk vinnubrögð sem setur þarfir viðskiptavina í fyrsta sæti.
LEX hefur byggt upp sterk tengsl við lögmannsstofur á Norðurlöndunum, í Bretlandi, Eystrasaltsríkjunum og Bandaríkjunum. Þær geta veitt viðskiptavinum LEX ráðgjöf um rétt í viðkomandi landi í samvinnu við LEX. Einnig hefur LEX á síðustu árum veitt ráðgjöf við fjölda verkefna í samvinnu við nokkrar af stærstu lögmannsstofum Bretlands.

Helstu verkefni

Meðal þeirrar þjónustu og ráðgjafar sem fyrirtækjasvið LEX veitir eru:

 • Ráðgjöf við stofnun félags, val á félagaformi og öll skjala- og samningagerð
 • Gerð áreiðanleikakönnunar á félagi þar sem allur lagalegur grundvöllur og staða félags er kannaður
 • Ráðgjöf við val á fjármögnun, hækkun og lækkun hlutafjár, lántöku með breytirétti og gerð skráningarlýsinga
 • Ráðgjöf við fjárhagslega endurskipulagningu og uppbyggingu fyrirtækjasamstæðna
 • Ráðgjöf vegna samruna og/eða yfirtöku félaga
 • Skipting og slit félaga og breyting á félagaformi
 • Skráning á markað, gerð útgáfulýsinga og samskipti við kauphöll og eftirlitsaðila
 • Breytingar á stjórnskipulagi og samþykktum félaga
 • Hagsmunagæsla fyrir félög og/eða hluthafa
 • Stjórnun hluthafafunda og aðalfunda

Dæmi um viðskiptavini

 • Ráðgjöf við kaup NetApp á Greenqloud
 • Ráðgjöf við sölu á Gámaþjónustunni
 • Ráðgjöf við sölu á meirihluta hlutafjár í Líflandi
 • Ráðgjöf við sölu á ráðandi hlut í Arcanum ferðaþjónustu
 • Ráðgjöf við kaup Sjávarsýnar á Tandri
 • Ráðgjöf við sölu á hlut Glitnis í All Saints
 • Ráðgjöf við sölu á hlut Glitnis í Iceland
 • Ráðgjöf við sölu á Olís til Haga
 • Ráðgjöf vegna kaupa á Skeljungi