Auðlindir, orka og umhverfi

LEX hefur á að skipa einu reyndasta teymi landsins á sviði auðlindaréttar, orkuréttar og umhverfisréttar. Réttarsvið þetta hefur á síðast liðnum árum skipað sífellt stærri og mikilvægari sess.

Auðlindir, orka og umhverfi

LEX hefur á að skipa einu reyndasta teymi landsins á sviði auðlindaréttar, orkuréttar og umhverfisréttar. Réttarsvið þetta hefur á síðast liðnum árum skipað sífellt stærri og mikilvægari sess á tímum þar sem sjálfbær nýting landsins og auðlinda þess er orðið grundvallarstef í kröfum samtímans.

LEX veitir alhliða ráðgjöf á þessum sviðum, t.d. í tengslum við ýmsar áskoranir sem landeigendur, opinberir aðilar, fyrirtæki og ýmsir hagaðilar þurfa að fást við í tengslum við grundvallarþætti í atvinnulífinu eins og aukið vægi ferðaþjónustu og umskipti á sviði orkumála. Þátttaka Íslands í hinum sameiginlega markaði Evrópska efnahagssvæðisins hefur sett varanlegan svip á setningu laga og framkvæmd þeirra á þessum réttarsviðum.

Loftslagsbreytingar hafa í för með sér nýjar áskoranir en metnaðarfull markmið Íslands til að draga úr losun munu hafa í för með sér ný verkefni, bæði fyrir hið opinbera og atvinnulífið. Þá munu markmið og aðgerðir ESB hafa áhrif hér á landi, ekki síst fjölmargar aðgerðir ESB í tengslum við „Fit for 55“ aðgerðapakkann. Aðgerðirnar geta líka haft í för með sér ýmis tækifæri. Má nefna að fjármagn hefur aukist til verkefna sem fela í sér mótvægisaðgerðir í loftslagsmálum, aðlögun að loftslagsbreytingum og orkuskipta fyrir fyrirtæki í þessum geira, t.d. með útgáfu grænna skuldabréfa eða með grænum lánveitingum.

Með sérhæfðu teymi sérfræðinga tryggir LEX viðskiptavinum sínum þjónustu á sviði auðlindaréttar, orkuréttar og umhverfisréttar í hæsta gæðaflokki. Lögmenn LEX hafa auk annars umfangsmikla reynslu af málflutningi á þessu réttarsviði.

Verkefni auðlinda, orku og umhverfisréttarsviðs LEX hafa m.a. lotið að:

 • Jarðhita-, vatns- og námuréttindum
 • Ráðgjöf til sveitarstjóra og landeigenda vegna nýtingar lands í þágu ferðaþjónustu
 • Leyfisveitingum vegna ýmis konar auðlindanýtingar og tengdrar starfsemi
 • Mati á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana
 • Raforkumálum og lagningu flutningskerfis raforku
 • Eignarnámsmálum
 • Úrgangsmálum

Dæmi um viðskiptavini:

 • Sveitarfélög
 • Orkufyrirtæki
 • Landeigendur
 • Ferðaþjónustuaðilar
 • Fjárfestar
 • Bankar og fjármálastofnanir

Með sérþekkingu á þessu sviði.

Starfssvið

LEX lögmannsstofa leggur áherslu á að viðskiptavinir njóti þjónustu sérhæfðra starfsmanna eftir því sem viðkomandi verkefni kallar á. Slíkt tryggir ekki aðeins fyrsta flokks ráðgjöf handa við­skiptavinum okkar heldur tryggir það einnig að þjónustan sé eins hagkvæm og kostur er. Þá starfa reyndir mál­flytjendur fyrir dómsstólum landsins á öllum fagsviðum LEX.