Fjarskiptaréttur

LEX lögmannsstofa veitir viðskiptavinum heildræna þjónustu á sviði fjarskipta, fjölmiðla og tækni. Sérfræðingar stofunnar hafa yfir að ráða áralangri reynslu af ráðgjöf til fyrirtækja á þessum sviðum sem tekur bæði til viðskipta- og tæknilegra þátta.

Fjarskiptaréttur

LEX lögmannsstofa veitir viðskiptavinum heildræna þjónustu á sviði fjarskipta, fjölmiðla og tækni. Sérfræðingar stofunnar hafa yfir að ráða áralangri reynslu af ráðgjöf til fyrirtækja á þessum sviðum sem tekur bæði til viðskipta- og tæknilegra þátta. Þróun tækni og regluverks er mjög hröð og því vinna lögmenn LEX markvisst að uppfærslu þekkingar sinnar, meðal annars með þátttöku í alþjóðlegum ráðstefnum.

Sérfræðingar LEX annast alhliða hagsmunagæslu fyrir fjölmiðlafyrirtæki fyrir dómstólum og stjórnvöldum s.s. fjölmiðlanefnd. Lögmenn LEX hafa einnig mikla reynslu af rekstri meiðyrðamála og annarra mála sem reyna á mörk tjáningarfrelsis og ábyrgð fjölmiðlafyrirtækja, starfsmanna þeirra og eftir atvikum annarra sem tjá sig í fjölmiðlum.

Reynsla lögmanna LEX á sviði fjölmiðlaréttar tekur m.a. til vinnu fyrir stjórnvöld og þátttöku í starfshópum og nefndum sem komið hafa að stefnumótum og lagasmíði á þessum vettvangi.

Helstu verkefni:

  • Ráðgjöf varðandi hvers kyns samskipti og málarekstur gagnvart eftirlitsstjórnvöldum, varðandi leyfisveitingar, samningagerð milli fjarskiptafyrirtækja, s.s. vegna reiki- og samtengisamninga o.fl.
  • Ráðgjöf varðandi þær kröfur sem gerðar eru til fjarskiptafyrirtækja á grundvelli fjarskiptalaga, s.s. vegna uppsetningar og reksturs fjarskiptakerfa, sýndarneta o.fl.
  • Rekstur meiðyrðamála.

Með sérþekkingu á þessu sviði.

Starfssvið

LEX lögmannsstofa leggur áherslu á að viðskiptavinir njóti þjónustu sérhæfðra starfsmanna eftir því sem viðkomandi verkefni kallar á. Slíkt tryggir ekki aðeins fyrsta flokks ráðgjöf handa við­skiptavinum okkar heldur tryggir það einnig að þjónustan sé eins hagkvæm og kostur er. Þá starfa reyndir mál­flytjendur fyrir dómsstólum landsins á öllum fagsviðum LEX.