Bankar og fjármagnsmarkaðir

LEX hefur á að skipa einu reyndasta teymi landsins á sviði banka og fjármagnsmarkaða og hefur markað sér stöðu sem leiðandi ráðgjafi til aðila á fjármálamarkaði.

Bankar og fjármagnsmarkaðir

LEX hefur á að skipa einu reyndasta teymi landsins á sviði banka og fjármagnsmarkaða og hefur markað sér stöðu sem leiðandi ráðgjafi til aðila á fjármálamarkaði. Hjá LEX starfa lögmenn sem hafa víðtæka reynslu af störfum sem innanhússlögmenn hjá bönkum, öðrum fjármálafyrirtækjum, Fjármálaeftirlitinu og sem hafa sinnt fjármálafyrirtækjum sem lögmenn um áratuga skeið.

Lögmenn LEX veita ráðgjöf um hvaðeina sem snýr að rekstri banka og annarra fjármálafyrirtækja, sem og samskiptum þeirra við Fjármálaeftirlitið eða önnur stjórnvöld. LEX annast jafnframt samningaviðræður og skjalagerð í tengslum við lánveitingar og hefur komið að mörgum af stærri verkefnum síðastliðinna ára. LEX sinnir reglulega þjónustu við flest af stærstu fjármálafyrirtækjum landsins og hefur einnig veitt erlendum fjármálafyrirtækjum ráðgjöf á þessu sviði.

Lögmenn LEX hafa sérþekkingu á því flókna regluverki sem gildir um fjármálagerninga sem skráðir eru á skipulegan verðbréfamarkað eða markaðstorg fjármálagerninga. Í því sambandi hefur LEX veitt útgefendum skráðra fjármálagerninga ráðgjöf varðandi regluvörslu, innri reglur, upplýsingaskyldu, gerð skráningarlýsinga og séð um samskipti við eftirlitsaðila á fjármagnsmarkaði, svo sem Fjármálaeftirlitið og Nasdaq Iceland.

Undanfarin ár hafa reynst ár breytinga á fjármála- og fjármagnsmörkuðum sem mjög hefur reynt á þá sem þar starfa, hvort sem litið er til efnahagsumhverfis, pólitísks landslags eða regluverks,. Ráðgjafar LEX hafa verið stjórnendum og starfsmönnum þessara fyrirtækja innan handar við að greiða úr mörgum þeim álitaefnum sem upp hafa komið af þessum sökum.

Helstu verkefni

 • Alhliða ráðgjöf á sviði banka og fjármagnsmarkaða
 • Hagsmunagæsla gagnvart Fjármálaeftirlitinu og Nasdaq Iceland vegna fyrirspurna og rannsókna
 • Gerð staðlaðra samninga og skilmála
 • Gerð lána- og veðskjala, sem og annarra fjármögnunarsamninga
 • Regluvarsla
 • Málarekstur fyrir dómstólum
 • Álitsgerðir á sviði banka og fjármagnsmarkaða
 • Fræðsla um lög og reglur á réttarsviðinu

Dæmi um viðskiptavini

 • Arion banki hf.
 • Íslandsbanki hf.
 • Kvika banki hf.
 • Landsbankinn hf.
 • Íslandssjóðir hf.
 • Fossar markaðir hf.
 • Össur hf.
 • Sjóvá hf.
 • Vátryggingafélag Íslands hf.

Með sérþekkingu á þessu sviði.

Starfssvið

LEX lögmannsstofa leggur áherslu á að viðskiptavinir njóti þjónustu sérhæfðra starfsmanna eftir því sem viðkomandi verkefni kallar á. Slíkt tryggir ekki aðeins fyrsta flokks ráðgjöf handa við­skiptavinum okkar heldur tryggir það einnig að þjónustan sé eins hagkvæm og kostur er. Þá starfa reyndir mál­flytjendur fyrir dómsstólum landsins á öllum fagsviðum LEX.