UT Messan

Starfar þú á sviði upplýsingatækni?
Við viljum endilega kynnast þér.

Hafa Samband

Fróðleikur

Með sérþekkingu á þessu sviði.

Trúnaðarsamningar (NDA)

Erla S. Árnadóttir

Eigandi og sérfræðingur í hugverka- og tæknirétti

Gæti hluthafasamkomulag verið málið?

Fanney Frímannsdóttir

Eigandi og sérfræðingur í félagarétti

Eignarhald - Eru allir með?

Guðrún Lilja Sigurðardóttir

Lögmaður og sérfræðingur í félagarétti

Hver setur reglurnar? - EES og stafrænn markaður

Hjalti Geir Erlendsson

Lögmaður og sérfræðingur í Evrópurrétti

Gagnanám og höfundaréttur

Lára Herborg Ólafsdóttir

Eigandi og sérfræðingur í hugverka- og tæknirétti

Rafrænir hluthafafundir

Kristín Edwald

Eigandi og sérfræðingur í félagarétti

Vörumerki

María Kristjánsdóttir

Lögmaður og sérfræðingur í vörumerkjarétti

Technology Governance in a time of crisis

3. febrúar, 2021

Lára Herborg Ólafsdóttir er meðhöfundur alþjóðlegrar skýrslu Technology Governance in a time of crisis, COVID-19 related decision support, útg. af Human Technology Foundation í júlí 2020.

Nánar

Togstreita fjártækni og persónuverndar

3. febrúar, 2021

Togstreita fjártækni og persónuverndar. Grein eftir Láru Herborgu Ólafsdóttur sem birtist í viðskiptablaði Morgunblaðsins þann 23. september 2020. Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja frumvarp til nýrra laga um greiðsluþjónustu fyrir Alþingi í janúar á næsta ári. Með frumvarpinu er…

Nánar

Öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða

3. febrúar, 2021

Öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða. Grein eftir Láru Herborgu Ólafsdóttur sem birtist í viðskiptablaði Morgunblaðsins þann 2. september 2020 Netárásum fer sífellt fjölgandi á tímum örrar tækniþróunar. Slíkar árásir geta sett heilu samfélögin úr skorðum, ekki síst ef þær…

Nánar

Veiki hlekkur bálkakeðjunnar

3. febrúar, 2021

Veiki hlekkur bálkakeðjunnar. Grein eftir Láru Herborgu Ólafsdóttur sem birtist í viðskiptablaði Morgunblaðsins þann 3. júní 2020. Hin margumrædda persónuverndarreglugerð gerir eins og tíðrætt er orðið ríkar kröfur til svonefndra ábyrgðaraðila og vinnsluaðila um ráðstafanir til að tryggja öryggi við…

Nánar

Sjaldan er ein veiran stök

3. febrúar, 2021

Sjaldan er ein veiran stök. Grein eftir Láru Herborgu Ólafsdóttur sem birtist í viðskiptablaði Morgunblaðsins 18. mars 2020 Samkomubannið sem nú ríkir hefur eðli málsins samkvæmt áhrif á vinnustaði og hafa margir vinnuveitendur hvatt starfsfólk sitt til að vinna heiman…

Nánar

Smitrakningaröpp og persónuvernd

3. febrúar, 2021

Smitrakningaröpp og persónuvernd. Grein eftir Lenu Mjöll Markusardottir sem birtist á Vísi þann 22. apríl 2020 Eitt af því sem hefur reynst árangursrík aðferð til að berjast gegn COVID-19 faraldrinum eru svokölluð smitrakningaröpp. Slík öpp geta eðli máls samkvæmt falið…

Nánar

Nauðsynlegar aðgerðir í kjölfar Schrems II

3. febrúar, 2021

Nauðsynlegar aðgerðir í kjölfar Schrems II. Grein eftir Láru Herborgu Ólafsdóttur sem birtist í Viðskiptablaðinu þann 3. febrúar 2021 Þann 16. júlí sl. féll stefnumarkandi dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-311/18 (Schrems II) sem varðaði lögmæti miðlunar Facebook á persónuupplýsingum…

Nánar

Bandarísk yfirvöld í skýjunum

2. febrúar, 2021

Bandarísk yfirvöld í skýjunum. Grein eftir Láru Herborgu Ólafsdóttur sem birtist í viðskiptablaði Morgunblaðsins þann 12. febrúar 2020 Flestir notast við tölvuský nú til dags og getur það reynst yfirvöldum talsverð hindrun þegar nálgast þarf upplýsingar sem vistaðar eru í…

Nánar

Rafrænir hluthafafundir – hugum að undirbúningi

2. febrúar, 2021

Rafrænir hluthafafundir – hugum að undirbúningi. Grein eftir Kristínu Edwald sem birtist í Áramótum, tímariti Viðskiptablaðsins og Frjálsrar verslunar í desember 2020. Ákvæði um heimild til rafrænna hluthafafunda kom inn í lög nr. 2/1995 um hlutafélög fyrir 14 árum. Engu…

Nánar

Bitakeðja (e. blockchain) til varnar hugverkaréttindum?

6. febrúar, 2020

Á tímum sífelldrar tækniþróunar hafa hugverkaréttindi á margan hátt farið halloka og framfylgd reglnanna sem ætlað er að vernda hugverk ekki reynst nægilega skilvirk. Blockchain, sem á íslensku er stundum nefnt bita- eða færslukeðja, er tækni sem m.a. hefur verið…

Nánar

Snjallsamningar (e. smart contracts)

6. febrúar, 2020

Árið 1994 gerði tölvunarfræðingurinn Nick Szabo fyrst grein fyrir hugmyndum sínum um svokallaða snjallsamninga (e. smart contracts) sem byggðust einkum á forritunartexta. Orðið snjallsamningur getur valdið ákveðnum misskilningi, þar sem snjallsamningar eru ekki samningar í hefðbundnum lagalegum skilningi, heldur öllu…

Nánar

Gagnanám í ljósi nýrrar höfundaréttartilskipunar

6. febrúar, 2020

Margir hafa heyrt því fleygt fram að gögn séu „hin nýja olía“ og upplýsingar jafnvel „hið nýja gull“, enda hefur aðgengi að upplýsingum aukist til muna á síðustu árum. Í hafsjó þeirra gagna sem til eru þarf þó að vera…

Nánar

Gervigreind og sandkassaumhverfið

6. febrúar, 2020

Tæknilausnir á borð við gervigreind hafa verið í stöðugri framþróun undanfarna áratugi og möguleikinn að nýta stór gagnasöfn með skilvirkum hætti, auðkenna mynstur og greina hagkvæmustu lausnirnar hefur skapað fyrirtækjum og viðskiptavinum mikla möguleika.

Nánar

Notaður hugbúnaður til sölu

6. febrúar, 2020

Helstu verðmæti margra fyrirtækja má nú á dögum finna í hugbúnaðarþróun og hugverkum þeirra. Mikilvægt er að slík fyrirtæki átti sig á mikilvægi þess að rétt sé að verki staðið þegar kemur að leyfisveitingum til viðskiptavina vegna notkunar á þeirra…

Nánar

Hlutverk og skyldur vinnsluaðila á grundvelli nýrra persónuverndarreglna

6. febrúar, 2020

Vinnsluaðili er skilgreindur sem einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, sérstofnun eða annar aðili sem vinnur persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila, en ábyrgðaraðili er sá sem sem ákvarðar tilgang og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga. Til að mynda teljast upplýsingatæknifyrirtæki hvers konar sem…

Nánar

Áreiðanleg áreiðanleikakönnun?

5. febrúar, 2020

Það hefur dregið til tíðinda í Evrópu í málum er varða öryggisbresti eftir gildistöku nýrrar persónuverndarreglugerðar fyrir liðlega ári. Þann 8. júlí sl. gáfu bresk persónuverndaryfirvöld (ICO) út yfirlýsingu um fyrirhugaða álagningu sektar á British Airways að fjárhæð 183 milljónir…

Nánar

Hef ég ekki heyrt þetta áður?

5. febrúar, 2020

Margir kannast við að heyra nýtt lag og finnast stef þess kunnugleg. Eitt helsta viðkvæðið þegar keppnislög Söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva heyrast, bæði innlend og erlend, er spurningin hvort hin og þessi laglína sé eftir atvikum ekki „stolin“.

Nánar

Verðmæti vörumerkja og pólitísk umræða

4. febrúar, 2020

Verðmæti vörumerkja og pólitísk umræða. – Grein eftir Maríu Kristjánsdóttir sem birtist í Fréttablaðinu 13. nóvember 2019. Vörumerki eru oft á meðal verðmætustu eigna fyrirtækja og um leið tengiliður við viðskiptavini þeirra. Verðmætasta vörumerkið í dag samkvæmt viðskiptatímaritinu Forbes er…

Nánar

Geta fyrirtæki átt liti?

4. febrúar, 2020

Vörumerki eru hvers kyns sýnileg tákn sem notuð eru til að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þannig eru vörumerki tengiliður fyrirtækja við bæði núverandi og nýja viðskiptavini og það liggur því í hlutarins eðli…

Nánar

Ærumeiðingar og netþjónustuaðilar

4. febrúar, 2020

Ærumeiðingar og netþjónustuaðilar – Grein eftir Erlu S. Árnadóttur sem birtist í Morgunblaðinu 27. febrúar 2004. Nokkur umræða hefur orðið um meiðandi tjáningu sem hefur færst í vöxt með nýrri tækni í fjarskiptum og rafrænum samskiptum. Spurt hefur verið hverjir…

Nánar

Ólöglegar eftirlíkingar

4. febrúar, 2020

Ólöglegum eftirlíkingum af húsgögnum hefur fjölgað áberandi mikið á undanförnum árum,” segir Erla S. Árnadóttir, lögmaður hjá Lex og sérfræðingur í hugverkarétti, í samtali við Viðskiptablaðið. “Þær virðast að stórum hluta vera framleiddar í Kína og koma hingað til lands…

Nánar